Stosowanie iluminacji w przestrzeni, w architekturze i w urbanistyce, nie ma na celu odtworzenia efektów światła dziennego, lecz kształtowanie nowych jakości estetycznych, jednakże w sposób służebny wobec wartości, jakie niesie w sobie oświetlany obiekt. Umożliwia ono również, dzięki odpowiednio zaaranżowanej grze światłocieni, eksponowanie szczególnie interesujących miejsc; wydobycie piękna ich kształtów oraz proporcji. Zastosowanie światła sztucznego pozwala uzyskać określony efekt wizualny, niezmienny w czasie. Wyjątkowe miejsca potrzebują wyjątkowej oprawy świetlnej. Jednym ze sposobów na przełamanie monotonii krajobrazu jest zastosowanie oświetlenia architektonicznego, oświetlenia, które staje się integralną częścią nowej architektury, podkreślając formę i wzmacniając prestiż obiektu.

Iluminacja architektoniczna daje szansę ujrzenia architektonicznego dzieła w warunkach wyjątkowych, po zmroku, kiedy ludzkie zmysły są szczególnie wrażliwe na bodźce zewnętrzne. Iluminacja jest swoistą formą artystycznej kreacji, umożliwiającą kreowanie nocnego wizerunku obiektu, od koloru światła decydującego o efektownej barwie obiektu, po kierunek padania i intensywność światła decydujące o jego plastyce. Iluminacja obiektu jest równie jego prezentacją, musi zatem uwzględniać jego styl, rangę i funkcję. Jeśli iluminacja aspiruje do miana kreacji to powinna przede wszystkim opierać się na świadomej koncepcji, wydobywającej i eksponującej obiekt w porze nocnej. Dzięki odpowiednio zaaranżowanej grze światłocieni umożliwia ona również eksponowanie światłem szczególnie interesujących fragmentów obiektu, wydobycie piękna ich kształtów, proporcji oraz barw.

Na kolejnych podstronach przedstawiamy wybrane, najciekawsze i najbardziej efektowne przykłady iluminacji oraz oświetlenia zrealizowane przy udziale firmy MARDEL.

MARDEL Oświetlenie ul. Wieniawskiego 23 71-130 Szczecin
tel.: +48 91 48 60 900  fax.: +48 91 78 800
mardel@mardel.pl